Sten var en framstående kännare av Sovjetunionens och Rysslands ekonomi och av förhållandena i övriga Östeuropa. Efter att ha arbetat som chefsekonom på Östeuropeiska institutet tillsammans med Anders Åslund kom Sten 1997 till utrikesdepartementet med placering som handelsråd vid ambassaden i Moskva. År 2000 förordnades han som minister vid ambassaden. 2002 återvände Sten till UD och dess enhet för Central- och Östeuropa. Med ställning som ämnesråd handlade han där till sin pensionering 2012 det svenska Östersjösamarbetet och representerade bland annat Sverige i Östersjöstaternas råd.

Det var en stor förmån att ha Sten som kollega på ambassaden i Moskva. Sten var såväl en skicklig analytiker av den komplicerade ekonomiska situationen i Ryssland som ett effektivt handelsråd, som med osvikligt engagemang hjälpte till att lösa ibland svåra problem för de svenska företagen i Ryssland.

Stens hela karaktär präglades av stor integritet. Lågmäld och vänsäll men samtidigt målmedveten var Sten Luthman en klippa på ambassaden. Han och hustru Kerstin var i den gamla vackra rådsbostaden på Ulitsa Povarskaja 48 ett mycket omtyckt värdpar inte bara för svenska och ryska företagsrepresentanter utan även för ambassadens personal.

Under sin fortsatta karriär på UD hade Sten många arbetskontakter som berörde Ryssland i det regionala samarbetet i Nordeuropa. För sina insatser i samarbetet med Finland tilldelades han Finlands Vita Ros. Alla som kom i kontakt med Sten visste att de kunde lita på hans kunskaper och omdöme. Vi saknar honom djupt och sörjer med hans hustru Kerstin hans plötsliga och oväntade bortgång.