Sune Askaner föddes femte februari 1933 i småländska Virestad, som lillebror till de tre äldre bröderna Sievert, Bengt och Torsten. Pojkarnas pappa Anders var kyrkoherde och deras mamma Adina arbetade som lärarinna.

Sune växte upp i Kosta, där han och broder Torsten tidigt intresserade sig för lokal sportjournalistik och fick arbete som lokalredaktörer för Smålandsposten. För fotbollsreferaten tjänade de fem öre per rad och hela sju öre per rad för övrig text.

Efter gymnasietiden i Växjö fortsatte Sune sina studier på Göteborgs Högskola till en fil kand. Ledig tid fylldes med extraknäck på Göteborgs Tidningen.

I Göteborg träffades Sune och vår mamma Kerstin Svensson. De gifte sig 1955 och så småningom kom barnen Johan, Håkan och Maria.

1956 började Sune arbeta som lärare, till en början i Alvesta och, efter flytt till Östersund och Frösön 1964, på Handelsgymnasiet och sedan John Ericssonskolan. Sune undervisade i svenska och engelska och många är de Östersundsbor som har haft honom i dessa ämnen. Därefter följde arbeten som studierektor på Wargentinskolan och för länskolnämnden i Karlskrona. På Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, arbetade Sune som studierektor fram till sin pensionering.

Sune var tidigt en entusiastisk anglofil och gjorde sin första resa till England 1952. Därefter följde otaliga resor till England med gymnasieklasser från John Ericssonskolan. På språkresorna med Centralnämnden hade även vi barn ibland nöjet att få följa med.

Efter sin pensionering förblev Sune Sigtuna trogen och odlade sina stora kulturintressen, främst som författare men även som amatörmålare. Han är författare och medförfattare till ett 20-tal böcker, läroböcker, debattböcker om skolan, skolhistoria och egna berättelser och betraktelser inklusive poesi. Hans kulturintresse tog sig också uttryck i intervjuer med Beppe Wolgers, Bodil Malmsten och Carl Göran Ekerwald, gjorda för Sveriges Radio och otaliga artiklar på kultursidorna i Östersunds Posten.

Sune var medveten, vetgirig, allmänbildad, en sann humanist med stort intresse och engagemang för alla människor i sin omgivning.

Han var aktiv i Lärarfacket, i politiken för Folkpartiet, samt i kyrkofullmäktige i Sigtuna.

Han jobbade även ideellt i Mariakyrkan och höll bl.a. i middagsböner och filosofigrupper på Sigtunastiftelsen.

På fritiden ägnade han sig gärna åt tennis och golf och fritidshusen i Torne, Rätan och Enånger.

Sune var en bra pappa och engagerad i sina barnbarn, nyfiken och alltid med något nytt projekt på gång.