Sanering

Det fanns en gång en trivsam stad

med gamla hus i rad på rad,

och detta gjorde mången glad.

Men medan tiden sakta gick

kom folk med guldglans i sin blick

och tyckte till om stadens skick.

De fann densamma olönsam

och sade, medan de drog fram

och slog den ned i rök och damm:

En gammal stad bör utan krus

förnyas till betong och grus

samt däremellan varuhus.

Men tänka sig att det blev kvar

ett nästan kungligt exemplar

av husen som från fordom var!

Det måste rivas, sade man.

Ett sådant hus går inte an;

det hindrar bussarna, minsann.

En stad som nästan är antik

och kulturell och minnesrik

är skadlig för modern trafik.

Så bort med hus av äldre sort!

Ja, hela staden borde bort

till gagn för framsteg och transport!