Ljus ska tändas och gravstenar ska dekoreras. Under helgen får kyrkogårdar i Uppsala besök av tusentals personer som minns och hedrar anhöriga som gått bort. Bara vid Uppsala gamla kyrkogård finns närmare 14 000 gravplatser. Tord Engström, chef för myndighetsärenden vid Uppsala kyrkogårdar, vet av erfarenhet att de kommer att vara välbesökta i helgen.

– Min gissning är att åtminstone varannan gravplats får besök av minst två personer och att det i så fall rör sig om 15 000–20 000 personer. Sen har vi ett antal tusen som besöker andra kyrkogårdar i staden, säger Tord Engström.

Det kommer finnas personal på plats för att hjälpa människor att hitta till rätt grav och se till att inget annat än ljus tar eld. Han hoppas att alla följer personalens direktiv och att många ser fram emot den stämning som brukar råda vid Allhelgonnahelgen.

Artikelbild

| Van kyrkogårdsbesökare. Tord Engström, chef för myndighetsärenden vid Uppsala kyrkogårdar, tror att många människor besöker kyrkogårdar för att ta del av den stämning som råder under allhelgonnahelgen.

– Det är enormt vackert att se så många ljus tända i mörkret. Bara det är värt ett besök på kyrkogården. Jag tror att en hel del besöker kyrkogården bara av den anledningen. Det är en stämning som inte finns någon annanstans, någon annan gång, säger Tord Engström.

I Sverige är det lag på att alla som dör måste begravas, och alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till bland annat gravsättning på platserna vi besöker i helgen. Det är Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i landet, och i varje kommun finns det ett eller flera begravningsombud som på uppdrag av Länsstyrelsen granskar att avgiften går just dit, och inte till andra delar av kyrkans verksamhet. I Uppsala är Arne Nordesjö ett av två begravningsombud.

– Alla människor ska begravas och det är viktigt med en bra verksamhet för det. Men jag har respekt för våra förtroendevalda i kyrkan och jag tycker att begravningsverksamheten sköts på ett bra sätt, säger Arne Nordesjö.

– Ombuden tillvaratar intressena hos dem som till exempel gått ur kyrkan eller tillhör en annan religion än kristendomen, men man blandar ofta ihop oss med vad en begravningsentreprenör gör, säger Arne Nordesjö.