Sin egen akademiska resa startade Ingemar Lind 1952 med 15 år vid Uppsala universitet där han förvärvade en doktorsgrad i matematik 1967, men också med rika erfarenheter både som student och yngre lärare. Även kårlivet engagerade honom och han var förste kurator vid Kalmars nation 1958 och vice ordförande för universitetets studentkår 1963. Efter Uppsalaåren har Ingemar varit en betydelsefull aktör vid flera brytpunkter i högskolevärldens utveckling, särskilt vid universiteten i Linköping och Örebro.

Ingemar Lind kom till Örebro universitet som dess rektor 1990. Målet var klart – omvandla högskolan i Örebro till Örebro universitet. Det var inget lätt uppdrag. Utvecklingen var aldrig självklar eller given, motkrafterna var starka och det krävdes ett starkt ledarskap. Genom sin målmedvetenhet blev ändå målet verklighet och Örebro universitet invigdes den 6 februari 1999. Under sin tid vid Örebro universitet bidrog Ingemar Lind mycket starkt till att utveckla både forskningen och utbildningen. Han lade också grunden till den fortsatta positiva utveckling som senare skett vid Örebro universitet och som manifesterats på olika sätt efter Ingemars pensionering.

Ingemar Lind var en person som kunde kombinera ett starkt akademiskt kunnande och intresse med en förmåga att omsätta sina idéer i praktisk verksamhet. Med sitt lugna och målmedvetna sätt kunde han få gehör och omsätta sina åsikter på ett mycket påtagligt sätt. Han har betytt mycket, inte bara för Örebro universitet utan även för Örebro och regionen. Han fortsatte också att intressera sig för akademisk utveckling och verksamhet efter sin pensionering.

Efter sin pensionering har han som styrelseordförande från 2001 vid högskolan i Trolllhättan/Uddevalla bl.a. tagit initiativet till att samla campus i Trollhättan som fr.o.m. 2006 bär det nya namnet Högskolan Väst. Lind initierade också, i samverkan med Stig Strömholm, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och har haft ett flertal särskilda uppdrag, bl.a. som enmansutredare åt regeringen 1999 – 2000 avseende högskolans styrning. Tillsammans med kollegor startade Ingemar Lind också U-rank, en rankingverksamhet av samtliga lärosäten i Sverige - den hittills enda fungerande i vårt land.

Vi sörjer en mycket uppskattad kollega, vän och medmänniska. Våra tankar går till hustrun Inger och barnen.