Nu vill Charlie Crist, avgående guvernör i Florida, riva upp den 30 år gamla domen, skriver New York Magazine.

Det är dock inte alls säker att domen rivs upp. Saken ska nu behandlas politiskt.

Jim Morrison avled i Paris 1971, 27 år gammal.