Vi kan träna oss i att ha ett annat förhållningssätt till smärta än att vara offer för den. Genom att lära oss att observera smärtan, acceptera den och vara i den snarare än att motarbeta den, gör vi den lättare att stå ut med. Metoden för detta kallas medveten närvaro, mindfulness, och tränas genom korta meditationsövningar.
- Mindfulness innebär att vi tränar mänskliga egenskaper som vi redan har: Förmågan att vara uppmärksam och medveten om det som pågår i och runt omkring oss. Genom metoden kan vi styra vår uppmärksamhet, säger Ola Schenström, läkare och författare till boken Mindfulness i vardagen.

Enligt Ola Schenström bör vi skilja på primär och sekundär smärta. Den primära smärtan är den vi verkligen känner just nu, i detta ögonblick. Den sekundära smärtan är den som vi oroar oss för när vi tänker på framtiden; "om det gör så här ont redan nu, hur ska det inte kännas sedan?". Båda smärttyperna går att påverka.
- Den sekundära smärtan kan vi påverka genom att bli medvetna om våra tankar. Genom att rikta uppmärksamheten mot det som är här och nu, oroar vi oss mindre för det som ska komma. Kan vi dessutom slappna av kommer vi att få mindre ont, eftersom muskelspänningar ökar smärtan.

Den primära smärtan hanterar man bäst genom att våga känna den och uppmärksamma att den förändras och inte ser likadan ut hela tiden. Det hjälper oss att acceptera den.
- Genom att observera smärtan distanserar vi oss också från den, säger Ola Schenström.

Men kroppen är aldrig bara smärta. Om man först riktar uppmärksamheten mot något som gör ont, sedan något som känns skönt - det kan vara en behaglig känsla i höger hand eller vänstra örat - så uppfattar man att kroppen inte bara gör ont. Det ger ett bredare perspektiv på smärtan, menar Ola Schenström.

Stress, ångest, oro och störd sömn gör att vi får mer ont. Ola Schenström menar att man med mindfulness kan minska dessa faktorer. När vi blir mer medvetna om smärtan kan vi också anpassa vår livsstil till den och leva lite klokare.
- Vi lär oss att hålla en lagom nivå, att inte ta ut oss fullständigt när vi mår lite bättre för att sedan bli mycket sämre. Mindfulness lär oss att lyssna på kroppens signaler.


Lästips
Mindfulness: en väg att hantera smärta, av Vidyamala Burch (Bonnier Fakta)
Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro, av Ola Schenström (Bokförlaget Forum)
Mindfulness i hjärnan, av Åsa Nilsonne (Natur och Kultur)
Nätbaserade kurser i mindfulness vid smärta finns bland annat på mindfulnesscenter.se och apoteket.se.