Insändare Förslag till budget för äldrenämnden i Uppsala 2019, hur stämmer den överens med kommunens arbete med ”Den äldrevänliga staden/kommunen”?

Vi har med förskräckelse noterat att förslaget till budget för Äldrenämnden 2019 inte innehåller några mer pengar men däremot rationaliseringar på 3,1 procent trots en ökande äldre befolkning i Uppsala kommun. Det behövs fler äldreboende av olika typ och det behövs fler händer och fötter inom äldreomsorgen och inte rationaliseringar.

Vi som representerar SPF Seniorerna är mycket oroliga för de äldres situation och det är vår förhoppning att Uppsala kommunfullmäktiges ledamöter när budgeten för 2019 och de kommande åren, antas förstå vår oro och förstärker äldrenämndens budget med 15-20 miljoner till att börja med 2019.

Vi har talat med flera chefer på särskilda boende som också konstaterar att de som får bistånd med en plats är allt äldre och i mycket dåligt medicinskt tillstånd och att vistelsetiden blir allt kortare.