Insändare Den 18 mars 2019 möttes vi av rubriker om att Alundas vårdcentral med kort varsel hade stängts av arbetsmiljömässiga skäl. Både invånare och personal togs på sängen. Vi hade länge vetat att miljön var dålig, främst var det ventilationen som behövdes åtgärdas, men att den så plötsligt måste stängas var under all kritik.

Östhammars kommun, som är hyresvärd, utför nu förbättringsåtgärder på byggnaden. Ett önskemål från vår sida, som också överensstämmer med Alundas utvecklingsgrupp önskemål, är att verksamheten kan vara igång igen i de gamla rustade lokalerna den 15 augusti 2019.

På längre sikt så ser vi att nya lokaler behövs för vårdcentralen. Det som har varit nära förestående är att Region Uppsala ska hyra två våningsplan i ett byggprojekt i centrala Alunda planerat av det kommunala bolaget Östhammarshem. Vi hoppas att Regionen nappar på detta erbjudande. Alunda är en utvecklingsbyggd som är attraktiv att bo och verka i och där den mötesfria vägen 288 har inneburit att många vill flytta till och bygga hus i Alunda.

I det stora framtida projektet Nära vård 2030 diskuterar man utlokalisering av specialistvård till olika vårdcentra ute i kommunerna. Det är vår stora övertygelse att Alunda med sin stora tillväxt och geografiska läge vore en mycket lämplig ort för ett sådant planerat vårdcentrum.