Insändare Replik till Kalle Sandhammar (UNT 14/12 och 17/12) och Jan Lagerlöf (UNT 28/12). Jag skrev i min insändare om UNT:s dubbla inställning till flygresor (UNT 14/12) att ”en resa kan vara en härlig upplevelse, och ibland nödvändig…”. Som Kalle Sandhammar mycket riktigt påpekar är det ett val som var och en av oss är fria att göra, förhoppningsvis efter att ha vägt nyttan och glädjen av en flygresa mot de negativa klimateffekterna.

Det jag efterlyser, är information som gör det möjligt att göra en sådan avvägning. I de biltester som publiceras i tidningen får miljöpåverkan en egen rubrik; information om bränsleåtgång och koldioxidutsläpp är klart angivna. Jag kan välja att ta hänsyn till det när jag köper ny bil, och får också en uppfattning om hur mycket utsläpp mina bilresor ger upphov till. För flygresor gäller annat. I UNT:s resereportage framställs det som helt oproblematiskt att ta flyget till London för att julshoppa (UNT 10/12) eller semestra på paradisön Vanuatu (31/12).

Det sistnämnda är extra ironiskt med tanke på de dramatiska effekter som en ökad havsnivå beräknas ha på öar i Söderhavet. För att vi alla ska kunna göra genomtänkta val förväntar jag mig att UNT lägger in information om resans klimateffekt i sina resereportage och UNT Plus-erbjudande, och för seriösa researrangörer hoppas jag att det blir självklart att göra samma sak. Till dess rekommenderar jag Naturvårdsverkets podcast ”Prat om klimat”, och hoppas på nyårslöften om minskat flygande.

Svar

Kan inte annat än att hålla med Lars Andersson om poängen i detta. Vi på UNT gör dock inte resereportagen själva, och uträkningen av ”klimatkostnaden” ingår inte i den leverans vi får när vi köper in dem. Jag ska dock höra av mig till leverantören för att se om det går att lösa.

Det ena utesluter inte det andra, fortfarande tycker jag att det viktigaste är att UNT har en bra och återkommande rapportering om miljöfrågorna.