Insändare Det har tagit alldeles för lång tid för det rödgröna styret att se till att vårdcentralen får permanenta lokaler i Östervåla. Det finns idag inga beslut på att det ska vara 10 000 listade på en vårdcentral, om så vore så skulle flertalet vårdcentraler behöva läggas ner i länet. Det är endast 14 vårdcentraler av 41 som har 10 000 eller fler listade. Från centerpartiets sida är vi tydliga med att antalet listade patienter inte får bli en måttstock.

Vi vill i stället se över ersättningssystemen och ser gärna fler etableringar utanför länets största orter. Vi vill ha en närmare och därmed tryggare vård i hela länet. Där fler får en fast läkare och där fler får vård i tid.

På nationell nivå vill vi genomföra en primärvårdsreform som bland annat ska ge möjligheter till små personägda vårdcentraler, på så sätt kan mindre etableringar komma till även på mindre orter. Vi vill flytta ut den vård som idag finns på sjukhusen men som egentligen inte kräver sjukhusens resurser.

Jag ser fram mot förstudien som utlovats ska komma under hösten om man ska bygga nytt eller renovera de vattenskadade lokalerna. En förstudie som borde ha gjorts för länge sedan.