Insändare I en insändare i UNT 4 januari uttrycker Ola Björnestedt, medlem i Fyris segelsällskap, oro över att en placering av en issportsarena vid kvarteret Kölen kommer att påverka båtklubbarnas uppställningsplats. Utifrån klubbarnas behov av båtuppställning har vi full förståelse för detta.

Utredningen har i sitt förslag till placering av en arena vid kvarteret Kölen tittat på den fastighet som ligger innanför båtuppställningsplatsen och i en flygbild ritat in ett exempel på hur den skulle placeras. Platsen idag används för kommunens egen verksamhet och inte för klubbarnas båtuppställning.

Vi har utifrån detta gjort bedömningen att en placering av arenan vid kvarteret Kölen inte påverkar befintlig verksamhet i området negativt, utan snarare bli en positiv kraft för utvecklingen av hela södra delen av Kungsängen.