Insändare Kommunalrådet Pelling vidhåller vid intervju i UNT i veckan att skog måste avverkas i Blodstensskogen till förmån för stadsbebyggelse. Träd kommer att finnas kvar nämner han välvilligt. Vilken lättnad! Man tar sig för pannan, som det heter. Eriksberg behöver kanske nya huskroppar men inte nödvändigtvis där Blodstensskogen nu ligger. Vad säjer kollegorna inom miljöpartiet om detta ensidiga, ja enfaldiga synsätt?

Kron- och Stadsparken är Uppsalas lunga. Så hette det redan under Linnés tid på 1700-talet. Blodstensskogen är på många sätt Eriksbergs lunga. Uppsala stad torde annars ha den minsta andelen grönytor av nästan alla Sveriges städer. Det är en officiell sanning. Man kan se Blodstensskogen som en utlöpare av Stadsskogen med den höga artmångfald som kännetecknar denna.

När vi bodde i Blodstenen häckade spillkråka där, övervintrande salamandrar från Stadsskogsdammarna påträffades i mossan, svampfloran var enastående artrik liksom i hela Stadsskogen. Hare, grävling, räv och rådjur rörde sig fritt mellan skogspartierna. En idyll faktiskt. Ska detta försvinna på grund av politisk klåfingrighet?

Det är som bekant val i antågande. Politiker kan väljas bort. Det är bara en tanke.