Insändare PRO Svartbäcken har vid flera möten med UL och Uppsala kommun tagit upp frågan om behovet av bussförbindelse från Nyby trygghetsboende till Gränby centrum, när mjuka linjen 41 drogs in i augusti. Vi har också skrivit till kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala.

Vi är mycket positiva till förslaget om en ny mjuk linje från Nyby trygghetsboende till Gränby centrum, från slutet av mars. Det blir en buss, som åker in från Nyby till entrén till Willys och Citygross och sen till norra entrén vid Gränby centrum. Två turer i timmen under lågtrafik mitt på dagen.

Förslaget från Bertil Kinnunen, regionråd med ansvar för kollektivtrafiken, och Erik Pelling, kommunalråd, visar att det lönar sig att försöka påverka. Tack för att ni lyssnat!

Jag hopps att boende, anhöriga, besökare blir nöjda med den nya lösningen.