Insändare Den kommunmajoritet som kallar sig ”äldrevänlig” beslutar att avskaffa äldreombudsmannen – till och med mot s-medlemmars åsikter, det ledande partiet är ju annars välvilliga till ombudsmanna­begreppet i sin organisation. I konsekvens med detta beslut bör givetvis även barnombudsmannen avskaffas.

Äldreombudsmannen är viktig för de äldre – vi blir allt fler – både för råd och stöd men också för att kunna påtala brister inom äldrevården och kommunala beslut som drabbar äldre på ett negativt sätt. Färska exempel kan tas från omläggningen av bussnätet och borttagning av viktiga hållplatser.

Äldreombudsmannen ska alltså inte försvinna för att en person går i pension – de äldre finns fortfarande kvar och kan än så länge inte avskaffas.