Insändare Det är dags för de ansvariga för (antingen Östhammars kommun eller Trafikverket) att plocka bort gruset längs med länsväg 288 i Gimo. På trottoaren längs med länsvägen som går igenom tätorten så ligger det grus som ännu inte blivit uppsopat efter vintern.