Insändare Vi som  bor i Salabackar har tidigare haft bra bussförbindelser med Uppsala city. Nu när buss nr 9, som gick Salabacksgatan nu har dragits in, finns ingen buss som tar oss ner till centrum. Buss nr 4 går ute på Vaksalagatan och stannar endast vid Vaksala torg och går därefter direkt till den bortre delen av resecentrum.

Vi ska alltså gå först ut till Vaksalagatan, vilket är flera hundra meter från bostaden. Sedan gå från bortre delen av resecentrum för att komma till centrum av staden. Detta är också flera hundra meter. Vi som har handikapp måste då ta bilen för att klara resan ner till centrum.

Man frågar sig om det var det som var tanken med den nya linjedragningen? Bilar är ju inte heller önskvärda i Uppsala. Kommunen gör allt för att förhindra oss från att ha bil! Men förklara för oss hur man löser detta problem!