Insändare Det är hög tid, att vi Uppsalabor får tillbaka vår rättmätiga service. Det är dags, att UL tar till sig av kritiken, som förts fram i så många insändare.

Visst har ett fåtal busshållplatser återställts, men det måste bli fler. Genom enkla åtgärder kan busstoppen ­spridas ut vid olika hållplatser.

Alla bussar behöver inte stanna vid samma hållplatser på sträckan. Ofta blir det köer av bussar vid hållplatserna. Det är ingen tidsvinst.

En del av de gamla hållplatserna behöver alltså återupptas. Exempelvis vill vi ha tillbaka 7:ans busshållplats vid ­Bergaskolan och Bror Hjorths Hus, vilket skulle vara ­välkommet för turister, elever och kringboende.

Rätta till era missar!