insändare Jag vill starkt motsätta mig det resonemang som förts till försvar för rökning på uteserveringar. Som det är nu utesluts personer som på grund av astma inte kan vistas på rökiga uteserveringar. Andra är uteslutna på grund av att de känner starkt obehag av rök. Är det meningen att rökares rätt att röka i samband med servering ska utestänga andra från serveringen? Vore det inte lämpligare att den minoritet som fortfarande röker, runt tio procent, fick tillfredsställa sitt rökbehov före eller efter besöket på uteserveringen. Observera att rökförbud på uteserveringar innebär att det är möjligt för alla att besöka uteserveringar utan att besväras av rök.