Insändare Replik på Lars Albinssons insändare 12 april

Lars Albinsson beskyller felaktigt SJ för diskriminering. Albinsson presenterar emellertid inga belägg för sina slutsatser. Så här ligger det till: Vi vill att så många som möjligt kan resa med oss. SJ har konstant sänkt snittpriset på tågbiljetter sedan 2005 och samtidigt använt vinsten till att köpa 60 nya tåg för egna pengar. Under samma period har det mesta blivit dyrare i samhället.

Vinsten ger oss, utöver utdelning till statskassan, även de finansiella musklerna att nu satsa historiska 9 miljarder på att både rusta upp våra X 2000-tåg och köpa en helt ny snabbtågsflotta. En bidragande orsak till allt lägre biljettpriser är, utöver rörlig prissättning, att digitaliseringen gjort det både enklare och billigare att sälja biljetter. Idag bokar du tågresan med några knapptryck i telefonen eller datorn. 97 procent av våra biljetter säljs digitalt idag.

Men det är en myt att många äldre inte är uppkopplade idag, vilket styrks av både den höga andelen sålda pensionärsbiljetter via vår app och hemsida, men även av den årliga undersökningen Svenskarna och internet.

De äldre som idag inte använder internet saknar framför allt intresse, visar undersökningen. Det stämmer att vi sedan två år tar ut en fast serviceavgift om 100 kronor vid manuell hjälp med biljettköp som ersatte en tidigare generell bokningsavgift om 12 procent.

Vill man inte ha manuell service ska man inte heller behöva betala för det, därför är bokningsavgiften sänkt till 7 procent i våra digitala kanaler. Har man en funktionsnedsättning är manuell service givetvis kostnadsfri, tvärtemot Albinsson påstående.