Insändare Under den sena våren fick vi i Ramstalund ett färgglatt meddelande från UL att Trafikverket skulle förbättra hållplatserna längs riksväg 55. Det såg mycket positiv ut. De skulle rusta upp dem, förbättra möjligheten för människor med funktionshinder att utnyttja bussarna, öka bekvämligheten samt förbättra belysningen.

Hur blev det? Rivning och bortforsling av hållplatserna i Ramstalund gick fort. Men sen? Ja, hållplatserna blev anpassade för funktionshindrade men ingen förbättrad belysning och framför allt de förstörde den lilla bekvämligheten som fanns i form av väderskydd – busskur. Stryklängden vid hållplatsen är enorm. Det regnar och snöar på tvären. Eftersom bussarna ofta är försenade kan man bli stående där länge.

Jag har varit i kontakt med Trafikverket som svarat att belysningen anses räcka. De sa också att UL ansvarade för väderskydden och att de beslutat att de skulle tas bort. Vidare kontaktade jag UL som svarat att vi får vara utan väderskydd. De svarade att det var antal passagerare som utnyttjade hållplatsen som räknades. Riktigt dåligt! Ni glömde att hållplatserna i Ramstalund också utnyttjas för sjukresebussarna och att samhället växer.

Jag och många andra kommer nog fortsättningsvis att ta bilen till och från jobbet trots att jag gärna hade fortsatt som busspendlare men jag vill inte bli genomblöt och ihjälblåst på hållplatsen.

Gör om gör rätt!