Nätavgifter Elnätsoperatörerna har av våra politiker erhållit monopol på de nät de ansvarar för.

Varje elkonsument får i dag regelbundet fakturor från sin nätoperatör.

I fakturan debiteras, i de flesta fall, en fast avgift för nätet samt en rörlig avgift som beror på hur mycket energi man förbrukar.

Denna rörliga nätavgift motsvaras inte alls av någon motsvarande kostnad hos nätoperatören.

Att på detta sätt debitera för en kostnad som operatören inte har, är både dumt och vilseledande.

Konsumenten luras nu att tro att denna rörliga kostnad kan försvinna om konsumenten själv producerar sin el genom sol eller vind.

Så är det tyvärr inte. Nätbolagen kommer därför med tiden att tvingas överge denna felaktiga debitering och lägga över kostnaden på den fasta avgiften som då kommer att höjas i motsvarande mån. Konsumenten blir därför, med nuvarande debiteringsmodell, lurad att tro att han sparar in denna kostnad genom att själv producera elen.

Men när denna kostnad senare återkommer i form av en fast kostnad blir konsumenten blåst på konfekten.

Den kalkyl som konsumenten gjort för att genomföra sin investering riskerar därför att bli direkt felaktig.

Att politikerna genom sin passivitet låter detta fortsätta är obegripligt. Eller är det så enkelt att politikerna medvetet vill lura konsumenten att investera i egenproducerad el för att när investeringen sedan är gjord låta konsumenten ta smällen?

Politikerna har visserligen skapat en dyrbar tillsynsmyndighet som heter Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna men denna har inte fått några medel att verka aktivt av politikerna och är helt tandlös gentemot de stora nätbolagen. Myndigheten sorterar under näringsdepartementet men där varken vill eller kan man tydligen göra något. Departementschef och ansvarig är näringsminister Ibrahim Baylan, tidigare energiminister. Vad gör han? Inget?!

Att den totala nivån på nätavgifterna här i Uppsala, där Vattenfall är operatör, dessutom är mycket högre än på andra håll skall också beivras av samma myndighet.

Är det någon som märkt att det händer något?

Rätteligen skall sägas att det faktiskt inte är alla nätoperatörer som arbetar med en kostnadsfelaktig debitering. Det finns fortfarande några få, främst kommunägda, bolag som debiterar kostnadsriktigt. Heder åt dem!