Insändare Varför en kabinbana från Bergsbrunna till Ultuna när det nu finns en ny och ombyggd bro vid Flottsund? En elbusslinje skulle dessutom serva både Nåntuna och Sunnersta under resans gång.