Insändare UNT hade 10 december en helsidesannons från Svensk Hypotekspension, där tidigare tennisspelaren Ove Bengtsson slår ett slag för en ”kapitalfrigöringskredit” (årets nyord?) med sin ägandes bostad som säkerhet för att tillsammans med sin hustru kunna ”fortsätta sin världsvana hobby – att upptäcka världen”. Därmed möjliggör man att besöka New York fyra gånger per, utöver utflykter till Karibien, Medelhavet, och ”trevliga restauranger i Paris eller Venedig”. ”Det fina är att utgifterna i vardagen inte höjs.” Paret Bengtsson ”har inga barn och gillar nya intryck”.

Är man frisvuren från framtidsansvar i den situationen? Krediten frestar sannolikt även andra än barnlösa att agera på likartat sätt – och därmed belasta vårt arma klot med ytterligare ohämmat resande. Kreditidén kan förstås tänkas utnyttjas för mera kloka projekt. Men annonsen propagerar för ohämmat resande – i en tid som sammanfaller med FN-konferensen i Katowice om hur klimatförändringen möjligen kan bromsas.

Evolutionsbiologen Richard Dawkins har föreslagit några förbättringar av de tio budorden. Hans viktigaste är: ”Värdera framtiden på en tidsskala som är längre än din egen”. Beakta det budordet och förkasta Svensk Hypotekspension!