Insändare Uppsala kommuns kommunikation blir enhetligare och effektivare med en ny logotyp istället för de tiotals eller hundratals logotyper och symboler som används idag.

Förslaget till ny logotyp uppfyller de krav som modern kommunikation ställer. Bland annat är den responsiv till skillnad från den galma logotypen från 1980-talet. Den betyder att den kan skalas upp eller ner och fungera i olika storlekar och sammahang både digitalt och analogt.

Målsättningen med att utveckla och modernisera kommunens hela visuella identitet är att kommunens kommunikation ska bli tydligare och mer kostnadseffektiv.