Insändare Svar till insändare avGöran Millbrink 3/9

Miljöpartiet vill skydda Blodstensskogen genom att göra den till natur- och friluftsreservat samt miniminera byggandet i Hammarparken i Eriksberg.

Många oroas för utvecklingen och den rika biologiska mångfalden i Eriksberg då området förtätas. Vissa delar av planerna för Eriksberg är bra, men andra delar behöver ändras för att värna och utveckla naturvärden för framtiden.

När Stadsskogsreservatet bildades drev Miljöpartiet på för en skogskorridor mellan Hågadalen och Stadsskogen. Korridoren blev verklighet trots att den ursprungligen inte fanns med i planerna. Nu driver Miljöpartiet åter skydd av mark som riskerar att bebyggas. Mark som inte skyddas genom reservatsbildning hotas ständigt att exploateras. Att skydda naturen är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden men också för att vi människor ska ha nära till gröna områden för friluftsliv och avkoppling.

När vi i Miljöpartiet i Uppsala pratat med människor som bor i Eriksberg har naturen lyfts som viktig för boendemiljön och trivseln. För Miljöpartiet är det lika viktigt att skapa reservat som tydligt pekar på vilka områden som ska fortsätta utvecklas som natur som att peka ut vilka områden som ska bebyggas. I en kraftigt växande stad som Uppsala blir detta extra viktigt. Därför kommer Miljöpartiet fortsätta driva på för att inrätta naturreservat.