Insändare Ansvarig färdtjänstresor - skäms
När kommer färdtjänstresorna att fungera? Tråkigt att behöva göra anhörig ledsen då det inte går att beställa resa till aktiviteter. Det är viktigt för var och en att ha roliga saker att se fram emot. Det har nu gått ca 1 1/2 månad och fortfarande finns inte bilar som tar manuell rullstol på vardagarna att beställa. Finns det inget ansvar gentemot resenärerna eller är detta ett sätt att hålla kostnaderna nere?