Stadsmiljö Trafikarbetena på Sysslomansgatan börjar likna en fars, värdig de forna öststaternas logistik .Det grävs upp och sätts igen, andra gången borde väl återställandet bli rätt. Slalompromenaden från Saluhallen till Ringgatan blir mer och mer spännande för var dag!

Som extra krydda kommer liftar för uppsättning av juldekorationer. Gives det någon prognos, när och vid vilken höst, det skall fullbordas? Det larmas och står i. Inget ont om de som utför arbetena, men trafikplanerarna kanske har missat något. Information är en bristvara. Dessutom är det lika illa även i andra ställen i staden. !