Insändare Förbjud inte tiggeriet. Att vara barmhärtig är en dygd för ett land. Om vi ”skyddar” oss mot barmhärtigheten så drar vi också förbannelser över oss.