Insändare I UNT 18/2 påstår Anders Pettersson att Kristdemokraternas och Moderaternas budget innebär att nerdragning på myggbekämpning. Det stämmer inte. Naturvårdsverket har 575 miljoner att disponera 2019. KD och M drog ner budget med 8 procent, men gav också Naturvårdsverket färre arbetsuppgifter. Till exempel avskaffades storstadssubventionen på elcyklar. Det räcker gott åt till att bekämpa mygg i nedre Dalälven. Om nu den sittande regeringen vill? För i budgetbeslut går man inte på sådan detaljnivå, det bestämmer regeringen.

Att budgeten skulle vara landsbygdsfientlig är direkt felaktigt. Tvärtom har vi stoppat nyckelbiotopsinventeringen, sänkt skatten på drivmedel för lantbrukare, stoppat bensinskattehöjningarna och satsat på att minska övergödningen. Mycket av detta verkar Pettersons eget parti, Socialdemokraterna, nu vilja återinföra.

Jag har i flera år kämpat för en bättre myggbekämpning i nedre Dalälven, genom motioner och i debatter med ministrarna. Den kommer jag fortsätta med, liksom kämpa för bättre villkor för landsbygden i stort med lägre skatter, enklare regler för företagare och bättre stöd till Sveriges bönder.