Insändare Medborgare som har god man eller förvaltare får inte röstkort hem till sig, trots att de har är fullt röstberättigade i allmänna val. Deras röstkort skickas i stället till vederbörandes god man eller förvaltare. Men det är inte de som ska rösta å sin så kallade huvudmans vägnar.

Detta är en lika anmärkningsvärd som stötande plump i den svenska demokratiska processen.. Kanske något för OSSE:s valobservatörer att titta närmare på.