Insändare Tack till de tre politiker (C och Mp) från Uppsala kommun som i lördags besökte Hammarparkens skogsområde för att se dess betydelse för Eriksberg, samt höra om konsekvenserna av en eventuell byggnation av det unika området. Nu hoppas jag att även ordförande samt vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden (S och L) visar samma intresse och tar sig tid att med egna ögon skapa sig en bild av området.