Insändare Det är oroväckande att så många drabbats av den senaste farsoten, flygskam. Det verkar dessutom som att det smittar och i hög grad också är genetiskt betinget.

Vad kan läkarvetenskapen göra åt det? Vi är ju många som är immuna och frågan är om vi skulle kunna bidra med serum eller något annat som kan bota.

Det är särskilt allvarligt när barn och ungdomar inte får lika möjligheter när de inte klarar av att flyga och få uppleva fjärran länder, dess kulturer och få erfarenheter och kunskaper i sin fortsatta utveckling.

I det jämlika Sverige borde frågan komma upp på högsta nivå.

Risken är annars stor att flygskammen sprider sig och att landet i bästa fall stagnerar – om inte värre.