Insändare Varför körs buss 109 mot Hagby/Skogstibble så få turer? Det fattas framför allt eftermiddagsturer för skolungdomar som kommer med 848 hem från stan. Och in till stan skulle det behövs några fler turer fram till kl 09.

Under sommartid körs det endast en förmiddagstur som är inne i Uppsala 09:30...?

Vem ska åka med den turen? Inte förvärvsarbetare, inte sommarjobbande ungdomar, inte barn på sommaraktiviteter.

Så barn och ungdomar blir hårt knutna till bilberoende redan i skolåldern