Insändare Vart är det äldrevänliga Uppsala på väg?

Man drar in hållplatser för de äldre som har möjlighet och kan klara sig själva genom att åka kollektivt.

Man tar bort äldre­ombudsmannen, den som kan ta tid att lyssna, och kan fungera som ett stöd och en hjälp för äldre och deras anhöriga vid olika förekommande problem med vård eller omsorg.

Varför? Är ni rädda för avslöjanden?

Ni stänger vägen till förbättring för äldre snarare än att öppna den.