Miljö På en gräsmatta i Eriksberg, lördagen 12 maj, samlades vi, Sandra Hellstrand och Sara Fälting och över 20 andra Eriksbergsbor för att gemensamt ta ställning mot byggplanerna som hotar våra skogar i Eriksberg.

Det var första mötet för nätverket Rädda Eriksbergs skogar som vi ordnade för att samla det engagemang som finns för att bevara skogarna i Eriksberg.

Aldrig tidigare i Sverige har vi sett en sådan förtätningsprocess som planeras i Eriksberg. En stor del av områdets rika djur- och naturliv hotas av bostadsbygge.

Bland de mest akut hotade är skogarna på båda sidor om Blodstensvägen. Skogarna är fantastiska, både vad gäller dess artrikedom, utseende och känsla, men också eftersom de är så inkorporerade i själva stadsdelen.

Flera rödlistade arter har hittats här, såsom vintertagging, tallticka, blodticka, reliktbock, myskbock och granbarkgnagare. I skogarna jagar även tre olika sorters fladdermöss! Som gamla tallskogar är de värdar åt fåglar, insekter och tickor.

Båda skogarna har ett stort nätverk av stigar som används av många Eriksbergsbor varje dag till hundpromenader, joggingturer och cykling. Att bo nära naturen och få ta del av djurlivet precis utanför våra lägenheter är ovärderligt för hälsa och rekreation.

Om skogarna går förlorade vore stadsdelen inte längre den naturnära och vackra stadsdel den är idag, utan ännu ett betongkvarter. Rädda Eriksbergs skogar!