Insändare Tack för konstruktiv kritik.

Som vi ser av underlag för Ultunalänken kan en östlig pylon (brofäste) kanske ställas en bit väster om Nåntuna gård där landet höjer sig. Om detta inte går måste den fria spännvidden öka upp mot 580 meter och kostnaden för hela Ultunalänken, Gottsunda-Bergsbrunna, ökar från 0,7 miljarder till 0,8 miljarder. Det är fortfarande mycket billigare än spårvägens 2,5 miljarder, oaktat att även den kan få högre kostnader för längre spännvidd över Årike Fyris.

Min europeiska forskargrupp avser att utveckla, förutom helt friktionsfri elektro-magnetisk drivning, även avancerad styrning av kabinerna så att de bildar tåg och löser upp tåg i farten (på engelska platooning).

Detta avsteg från klassisk tågkörning gör att kapaciteten kan öka till 10 000 resenärer i timmen. Vår teknik liknar mera förarlös biltrafik utan dess uppenbara och hittills olösta faror.