Insändare Uppsalaborna har en härlig badplats som alla med bil kan njuta av vid Storvad i Gamla Uppsala. Även badgäster utan bil är välkomna men ett tips är att teckna livförsäkring, ta på full hockeyutrustning och lämna barnen hemma.

Det är nämligen livsfarligt att som fotgängare ta sig fram på den smala och krokiga Ärnavägen från busshållplatsen vid Groaplan och vidare på den igenkorkade vägen till Storvad.

De ideella föreningarna i Gamla Uppsala har under mer än två decennier ideligen påpekat ett akut behov av gång- och cykelväg längs Ärnavägen, men ännu finns varken nån ordentlig ritning eller starttid angiven. Kommunen har inte ens angett den utlovade gång- och cykelvägens anslutning vid Groaplan i de ett år färska ritningarna för de pågående arbetena på Groaplan. Dessa arbeten har haft en kort starttid och en frikostig budget.

Uppenbarligen prioriteras inte en gång- och cykelväg längs Ärnavägen utan kommunen kastar pliktskyldigt fram en ny skiss varje gång en olycka sker. Hoppas att nästa olycka inte får dödlig utgång!