Insändare I Uppsala är gatorna isfria.Gångbanorna är ojämna och hala av djupfryst snömodd. Gruset rullar under skorna. Även med stavar och broddar riskerar man att halka. Förutom mänskligt lidande av brutna armar och ben är det ytterst oekonomiskt.

Vi fyller ortopedakuten och blir sjukskrivna. Varför röjs inte gångbanor lika frekvent som gator. Skärpning alla som ansvarar för snöröjningen på gångbanorna!