Miljö Går detta orenat ut i Fyris? Vart tar allt detta vägen som följer med vid sopning av snö på konstgräsmattor. Snöhögen ligger endast några meter från en dagvattenbrunn. Går det orenat ut i Fyrisån-Mälaren?