Trafik Flera bra och viktiga inslag i UNT ang. trafik och bussförbindelser den senaste tiden.

Tack U-a Senioruniversitet för anordnad paneldebatt ’Uppsalas snabba tillväxt – hot eller möjlighet?’ . Några värdefulla timmar för att bättre förstå bredden på ämnet. Under rubriken trafik bekräftade man att vi äldre blir fler än någonsin; äldre som behöver bussen nu när man inte längre kan köra bil eller cykla. Taxi, sjukresor eller färdtjänst blir ett dyrt alternativ för de flesta och bidrar inte heller till att minska antalet bilar i staden.

Varför kan inte Uppsala bjuda till exempel pensionär/sjukpensionär/förtidspensionär på gratis busskort vilket flera andra städer gör, till exempel mellan kl.10.00–16.00? Kostnaden för bussresa skulle man istället kunna använda till att komma ut till seniorrestauranger/+65 verksamhet/ en fika på staden/chans till ett biobesök och andra kulturella program. Därmed ökar de livsviktiga sociala stunderna som stärker välbefinnande och engagemang samt främjar hälsotillståndet.

Orealistiskt? Ok! Kanske ett 10 tal gratis biljetter per person och månad då? Eller . . . ?

Kom igen ni förtroendevalda som har fått vårt förtroende! Vissa vad ni kan nu i valtider.