Insändare Svar till insändare av Hanse Karlsson, 30/12

Kanske är din insändare inte allvarligt menad utan mest ett skämt. Men eftersom samma typ av konspirationstänkande alltsedan i höstas valsat runt på nätet är insändaren ändå värd en kommentar.

För vad är det för ”bedrövligt” med att en femtonårig flicka i dagens Sverige reagerar på den klimatförändring som, om ingenting görs, allvarligt riskerar att påverka hennes framtid och den värld som hon och alla andra barn och ungdomar skall leva i som vuxna? Varför ifrågasätta hennes egen tankeförmåga och klokskap? Varför utgå från att hon ”skamligt exploateras” av föräldrar och andra i sin omgivning?

Varför inte i stället se det som glädjande att en ung människa tar ställning i denna vår tids kanske allvarligaste ödesfråga, allrahelst som så många vuxna, politiker och beslutsfattare lika väl som vanliga medborgare, föredrar att blunda och sopa problemen under mattan?