Insändare Savinjith Walisadeera föreslår i UNT 7 juni att kollektivtrafiken skulle vara gratis för resenärerna, detta för att möta de klimatutmaningarna samhället står inför. Jag förstår att det är lätt att få den idén, men det kan vara värt att tänka lite längre.

Ökade klimatvinster med kollektivtrafiken handlar främst om att locka fler bilister till bussen och tåget, det vill säga att locka resenärer som ändå är beredda att betala något för sin bekvämlighet. Tillgänglighet och god kvalitet är en viktig faktor för att få dessa resenärer att välja kollektivtrafik. Däremot vill vi inte locka cyklister att ta bussen. Därför är gratis kollektivtrafik under sommaren, då möjligheten att cykla är som allra bäst, inte ett bra förslag.

Dessutom innebär gratis kollektivtrafik för resenärerna att någon annan måste betala. Förarna ska ha betalt och bussarna ska tankas. Ska förslaget genomföras behövs därför besparingar, endera på minskad kollektivtrafik eller inom andra områden i Region Uppsalas verksamheter.

Även om det fanns möjlighet att göra de ekonomiska satsningarna, finns det andra satsningar som skulle vara bättre för klimatet än gratis kollektivtrafik för resenärerna. Vi har ett stort utbud av kollektivtrafik, men det finns fortfarande områden där en förbättrad kollektivtrafik skulle kunna få fler att välja bussen istället för bilen.

En utvecklad kollektivtrafik i takt med att länet växer är en bättre investering för klimatet än att gratis kollektivtrafik.