Insändare UL beklagar att den provisoriska hållplatsen ”Eriksbergsvägen” för linje 30 inte har varit tillräckligt bra och att en olycka inträffat i samband med avstigning.

Hållplatsen kommer att åtgärdas inom kort. UL har haft dialog med berörd part och en kantsten ska anläggas med en avstigningsyta i samma höjd som en normal gångbana. Då blir det enklare att komma ombord och säkrare för resenärer med rullator att komma av bussen eftersom rampen från bussen får mindre brant lutning.