Skola Kommentar till artikeln "Socialarbetare flyttar in i grundskolan" 9/1.

Så har nu tjänstemän och politiker uppfunnit hjulet på nytt. Jag reagerar inför att ni påstår att en ny yrkeskategori ska ta plats i skolan: socialarbetare/socionomer. Jag trodde de redan fanns där. Har skolkuratorerna försvunnit från Uppsala kommuns skolor?

Som utbildad socionom arbetade jag som skolkurator inom Uppsala kommun 1968 -2005. 14 år i grundskolan och 23 år inom vuxenutbildningen. Under 70- och 80-talet fanns det skolkuratorer på alla Uppsala kommuns grundskolor och även på några gymnasier. Vid tillsättningen av nya tjänster bevakades noga att det var socionomer som anställdes. Vi arbetade i elevvårdsteam: psykolog, skolkurator och skolsköterska. Våra arbetsuppgifter var desamma som har beskrivits i UNT.

Vi hade nära samarbete med polis, socialtjänst och fritidsverksamheter. Det var då liksom nu viktigt att skolkuratoren var känd på skolan för att bygga relationer med personal och elever. Det var därför viktigt med en tjänst på varje skola. Trots att jag lämnade grundskolan redan på 1980-talet, så vet jag att skolkuratorerna fanns inom grundskolan och gymnasiet lång tid framöver.

Efter att ha läst artikeln så kan jag inte se någon annan skillnad mellan då och nu än att socionomen/socialarbetaren/skolkuratoren ska vara anställd av socialtjänsten i stället för utbildningsförvaltningen. Artikeln borde ha handlat om hur man med nya moderna metoder tänker återupprätta socionomens/ socialarbetarens roll inom skolan. Det gör mig ont att en stor välutbildad yrkesgrupp kan bli så bortglömd, som om den aldrig existerat. Vi arbetade med den tidens medel mot samma mål, goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.