Insändare I Syrien finns ett flertal små barn med Sverigeanknytningar fångna i uppsamlingsläger. Samtliga har en mycket svår vardag med brist på det mesta men framför allt mat, vatten, sjukvård och vuxnas förmåga till omtanke och omvårdnad. Majoriteten är sjuka och undernärda. Alla lider svårt. Några har redan avlidit.

Svenska UD och regeringen funderar över vad man kan göra. Det har man gjort ganska länge nu men vet fortfarande inte hur man skall och bör förhålla sig. Barnen som är helt oskyldiga till vad föräldrarna gjort får inte straffas för föräldrarnas brottslighet. Men som resonemangen går idag verkar det vara just detta som sker.

Om rätt lagutrymme saknas för att ta hem och rädda dessa barn bör UD, regeringen och riksdagens politiker ändå visa på civilkurage och beslutsförmåga. Det enda rätta är naturligtvis hämta hem dessa barn. Frankrike och Ryssland har gjort detta och privatpersoner i Sverige har agerat på egen hand. Men regeringen och UD fortsätter att fundera!

Under tiden blir alltfler barn sjuka och avlider! Senfärdighet får inte kosta små barn livet!