Insändare Att bygga flera hus i Uppsala är inte mer än rätt. I dagsläget är efterfrågan större än utbudet vilket kommer att bli ännu större om kommunen inte satsar på fler nya hus. Dessutom behöver kommunen kunna tillmötesgå framtidens behov med tanke på att antalet invånare ökar i Uppsala. Köerna till hyresrätter blir kortare samt att flera människor kommer att kunna köpa lägenheter.

Men samtidigt är valet av lämpliga platser för detta ändamål oerhört viktiga. Man bör tänka igenom noga vid planering av detaljerna inför byggandet så att man orsakar så lite som möjligt negativa påverkan på miljön.

LÄS MER: Nu fälls lönnarna i Sala backe

Synen av de nedhuggna friska träd, och de kvarvarande som står på tur, på Fyrislundsgatan i Uppsala är hjärtskärande. Det är inte enbart det gröna fina området längs med gatan som är borta utan även de vackra magnifika träden. De fälldes ned för att ge plats åt nya hus. Men till vilket pris?

Är det verkligen värt att krympa alla gröna områden i Uppsala och hugga ned så många träd för att bygga nya dyra hus som bara få har råd att bo i? Människor behöver grönskan och dess positiva effekt. Människor mår bättre av att vistas i naturen med grönskan, blommor och träd som motverkar depression och psykisk ohälsa.

Att ha träd, att se fåglar som har sina bo i träd och att höra de kvittra är mycket positivt och nödvändigt för människans välbefinnande. Det finns så många andra platser som skulle kunna vara lämpliga utan att man skulle behöva fälla ned träd.

Vart tog empati och solidaritetskänslan vägen? Har vi blivit så självupptagna och därmed likgiltiga för negativa saker som händer runt omkring oss? Varför reagerar inte Miljöpartiet på detta förstörelser, ett parti som påstås sig värna om miljön och grönskan?

Vi har ett stort ansvar inför framtida generationer! Sluta fälla ned träd! Bevara våra parker och andra gröna område för vår och framtidens skull!