Insändare Stadsdelen Höganäs omfattar området från järnvägen och österut till Torkelsgatan, samt från Vaksalagata norrut fram till Råbyleden. Detta område har varit bebyggt sedan minst 1920-talet, sannolikt tidigare. Själv har jag bott i området sedan barnsben på 1940-talet, då området öster om Torkelsgatan var leråker. Därute på åkrarna förvarade vi i ladorna de julgranar som vi samlade ihop till en majbrasa. Det var ständigt ”krig” mot Petterslundarna om dessa granar, se Hans Ringstam insändare den 2 november, där han på ett bra sätt reder ut några av begreppen. Men även Hans Ringstam glömmer bort Höganäs.

Kvarngärdet, området öster om Torkelsgatan och norr om Vaksalagatan, började bebyggas i slutet av 1950 och början på 1960-talet. Kvarngärdet är alltså ett ganska ”nytt” område i sammanhanget. Kvarntorget ligger alltså på Kvarngärdet.

Marie-Louise kan glädjas åt att hon bor i det gamla Höganäsområdet.