Insändare Jag föreslår att vi höjer skatten på el så att kostnaden för privatpersoner blir cirka 2 kronor per kilowatt-timme mot cirka 1 krona per kilowatt-timme som det är idag, samt att vi minskar inkomstskatten i motsvarande grad så att effekten blir neutral för genomsnittskonsumenten av el. (Man får också höja bidrag till pensionärer och studerande så att olika grupper i samhället får en oförändrad ekonomi om de är genomsnittskonsumenter av el.)

Detta skulle innebära att de som konsumerar mer elenergi än genomsnittet får betala mer i skatt, vilket känns högst rimligt.

Höjd skatt på el skulle innebära att det blir mer lönsamt att spara elenergi till exempel genom att släcka ljuset i rum där man inte befinner sig och inte skölja disk i rinnande hett vatten. Tänk att kunna minska sin skatt genom att vara mer miljövänlig!

Skattehöjningen skulle också bli ett incitament för att investera i värmepumpar som minskar elanvändningen samt för att producera egen el med solpaneler på taket. Med den elkostnad vi har idag tar det cirka 15 år innan man får tillbaka investeringen och de följande åren som solpanelerna är i drift utgör vinsten. Med detta förslag skulle det bara ta 7-8 år innan investeringen lönat sig.

För övrigt så anser jag att Uppsala kommuns byggnadsnämnd ska bli mer generösa i beviljandet av bygglov för solceller. Vi fick avslag på vår ansökan om att sätta upp solceller eftersom vårt hus gränsar till ett område som är kulturskyddat.