Insändare Stadens medborgare har att vänta ökat flygbuller i nästa vecka, 23–25 april. Under ett dygn beräknas 4-8 träningspass/halvdag under 7-8 minuter/pass. Ett Jas-plan drar 1-4 kg flygbränsle/sekund beroende på utrustning. Hur motiverar Uppsala stad att dessa gigantiska CO2 utsläpp drabbar dess invånare? Vilket klimatansvar tar staden och Försvarsmakten?